Integritetspolicy

Så behandlar Nöjda Nosar personuppgifter
Vi är beroende av tillit från våra kunder. Därför är vi och väldigt noga med att ta hand om din integritet. Alla dina personuppgifter ska vara trygga hos oss. Det inkluderar allt som kan knytas direkt till dig som person, bland annat adress, kontaktinformation och övriga personuppgifter.

Insamling av personuppgifter
Nöjda Nosar behandlar personuppgifter först och främst i förbindelse med genomförande av de avtalen vi har ingått med våra kunder men även vid kundservice, kunduppföljning, kundadministration, marknadsföring och fakturering.
Nöjda Nosar  inhämtar som regel uppgifterna direkt från dig. Några gånger hämtar vi uppgifter från andra källor, som kan vara både offentliga och privata institutioner. 
Vi informerar dig när vi inhämtar uppgifter om dig, om inte insamlandet krävs av lagstiftning, om varning är omöjligt eller orimligt svår, eller om vi vet att du redan känner till att vi inhämtar dessa uppgifter - Nöjda Nosar är personuppgiftsansvarig för dessa uppgifter.